IoTWGMr.
  
Marcinmarcin.gnat@dlr.deNoYes10/10/2023 13:46
IoTWGMr.
  
JosepJosep.Rosello@esa.intNoYes10/10/2023 13:46
LCNWGMr.
  
Mattmatt.cosby@goonhilly.orgNoYes10/10/2023 13:46
LCNWGMr.
  
Stephenstephen.m.lichten@jpl.nas.agovNoYes10/10/2023 13:46
MBC-AWGMr.
  
Marcomarco.lanucara@esa.intNoYes10/10/2023 13:46
MBC-AWGMr.
  
Stephenstephen.m.lichten@jpl.nasa.govNoYes10/10/2023 13:46
MOSSGMr.
  
Costincradule@jpl.nasa.govNoYes10/10/2023 13:46
SCWGMr.
  
ClaudeClaude.Audouy@cnes.frNoYes10/10/2023 13:46
SCWGMr.
  
Felixfelix.flentge@esa.intNoYes10/10/2023 13:46
SECSWGMs.
  
LucyLucy.Santana@esa.intNoYes10/10/2023 13:46
SECSWGDr.
  
Virvir.thanvi@nasa.govNoYes10/10/2023 13:46
SOSWGMr.
  
Fabiofabio.damico@asi.itNoYes10/10/2023 13:46
SOSWGMr.
  
KlausKlaus.merz@esa.intNoYes10/10/2023 13:46